Tot ce trebuie sa stiti daca vreti sa adoptati un copil

Toti copii au nevoie de o familie, de o vorba buna, de un sfat, de educatie. Adoptia unui copil care nu are o familie a lui este cea mai buna solutie pentru a-i oferi dragostea, afectiunea si stabilitatea de care are atata nevoie. Daca v-ati decis sa faceti acest pas, trebuie sa stiti ca exista mai multe etape care trebuie parcurse, descrise de doamna Diana Ocu Catanea, reprezentantul Biroului Adoptiei si Post-Adoptii: »Atestarea »Deschidere procedurii adoptitei interne »Stabilirea compatibilitatii intre copil si adoptator »Incredintarea in vederea adoptiei »Incuviintarea adoptiei »Monitorizarea postadoptiei

Elementul central al actualei legislatii il constituie identificarea unei familii pentru copilul adoptabil si nu a unui copil pentru familie. Drepturile si nevoile copilului sunt prioritare si vor fi luate in permanenta in considerare inaitea nevoiilor si dorintelor unei familii care doreste sa adopte un copil. Dorintele familiilor potential adoptatoare sunt luate in considerare si respectate, dar nu li se acorda prioritate in raport cu nevoile copilului, ci se analizeaza masura in care ele corespund interesului copilului.

ATESTAREA

Persoana, familia domiciliata pe teritoriul Judetul Arges care doreste sa adopte, formuleaza o cerere scrisa adresata D.G.A.S.P.C. Arges, in vederea evaluarii garantiilor morale si a conditiilor material prevazute de lege. Termenul de solutionare a cereii de evaluare este de 60 de zile de data inregistrarii. Cererea de evaluare este in mod obligatoriu insotita de actele solicitate, necesare obtinerii atestatului de adoptie (actele se intocmesc pentru ambii solicitanti); in cazul in care la domiciliul respective locuiesc si alte persoane, se vor depune actele solicitate si pentru acestea.

 Pe tot parcursul perioadei de evaluare, in vederea obtinerii atestatului necesar adoptiei, a perioadei de incuviintare a adoptiei, solicitantii trebuie sa locuiasca efectiv in Romania. In perioada de 60 de zile, solicitantii vor fi evaluati din punct de vedere social si psihologic, vor participa la cursurile de pregatire pentru asumarea rolului de parinte si vor avea o intalnire cu Directorul General al D.G.A.S.P.C.Arges.

La final, in baza rezultatelor evaluarii sociale, psihologice si a participarii la cursuri, D.G.A.S.P.C. Arges va analiza situatia persoanei/familiei solicitante si va decide cu privire la eliberarea sau respingerea necesar adoptiei.

In cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, persoana/familia solicitanta are dreptul sa solicite D.G.A.S.P.C. Arges, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului, reevaluarea. Atestatul este valabil pentru o perioada de un an de la data emiterii si poate fi prelungit la cererea solicitantilor, dupa reinoirea actelor si in baza mentinerii acelorasi conditii care au stat la baza eliberarii lui. Solicitarea de reinoire trebuie facuta cu minimum o luna de zile inaintea expirarii atestatului.

DESCHIDEREA PROCEDURII ADOPTIEI INTERNE

Este absolut necesar ca parintii copilului sa-si exprime consimtamantul la adoptie in fata instantei de judecata, la termenul fixat de acesta. Refuzul parintilor de a consimti la adoptie duce la incetarea procesului de deschidere a procedurii adoptiei interne.

Totusi, in urma audierii parintilor, instanta judecatoreasca poate dispune daca este sau nu in interesul copilului sa fie incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne. Instanta poate solicita din nou consimtamantul la adoptie al parintilor firesti daca exista indicii ca, dupa data la care consimtamantul, a devenit irevocabil, au intervenit elemente noi de natura sa determine revenirea asupra consimtamantului initial.

PROCESUL DE COMPATIBILITATE

Procesul de compatibilitate dintre copil si persoana/familie consta in identificarea si selectarea celei mai potrivite persoane/familii careia ii poate incredintat un copil in vederea adoptiei. Familia va primi informatii cu privire la: situatia juridica si familiala a copilului (existenta altor frati in sistemul de protectie); starea de sanatate a copilului si a parintilor acestuia; programul de vizite/intalniri cu copilul.

INCREDINTAREA IN VEDEREA ADOPTIEI

Poate fi incredintat in vederea adoptiei numai copilului pentru care instanta judecatoreasca a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne. Incredintarea in vederea adoptiei se hotaraste, la propunerea D.G.A.S.P.C. Arges, de catre instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului, pentru o perioada de minimum 90 de zile.

Instanta se pronunta printr-o sentinta, care ramane definitiva si irevocabila in termen de 15 zile de la data comunicarii catre partile implicate (solicitantilor, D.G.A.S.P.C. Arges). Dupa inchierea perioadei de incredintare in vederea adoptiei, se intocmeste un raport final ce va fi inaintat instantei in vederea incuviintarii adoptiei. Daca in aceasta perioada se constata neadaptarea copilului in familia adoptatoare, instanta judecatoreasca va fi sesizata in vederea revocarii incredintarii in vederea adoptiei.

INCUVIINTAREA ADOPTIEI

In cuviintarea adoptiei este competent instantei de judecata. Cererea va fi admisa numai daca adoptia este in interesul superior al copilului. Copilulul adoptat dobandeste, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a sentintei civile de incuviintare a adoptiei, numele adoptatorului. Prenumele copilului poate fi schimbat prin solicitarea adresate instantei in timpul derularii procesului de incuviintare, de catre adoptator.

Certificatul de nastere cu noul nume va fi emis de serviciul de stare civila din cadrul primariei de la domiciliul adaptatorului, la solicitarea acestuia.

MONITORIZAREA POSTADOPTIE

Pentru o perioada de minimum doi ani, evolutia copilului, precum si relatiile dintre copil si adaptatori, vor fi monitorizate de catre D.G.A.S.P.C. Arges, prin efectuarea de vizite periodice si solicitarea de rapoarte trimestriale. La sfarsitul perioadei se va intocmi un raport final, ce va fi inaintat Oficiului Roman pentru Adoptii.