Totul despre contractele de munca

Insprecoratul Teritorial de Munca Arges, prin directorul Cristian Soare, atrage atentia asupra prevederilor din contractele colective de munca. Institutia ofera, inca de la inceput, definitia contractului colectiv de munca, pentru a oferi angajatorilor, dar mai ales angajatilor, cat mai multe detalii despre acest act.

Astfel, conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, i salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum i alte drepturi i obligatii ce decurg din raporturile de munca, se numete contract colectiv de munca. Negocierea colectiva este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are mai putin de 21 de salariati, iar contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea partilor. Negocierea colectiva va avea ca obiect, cel putin, salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru i conditiile de munca.

Contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca, precum acestea nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior. La incheierea contractului colectiv de munca, prevederile legale referitoare la drepturile salariatilor au un caracter minimal i produc efecte pentru toti salariatii, indiferent de data angajarii sau de afilierea lor la o organizatie sindicala. Contractele colective de munca pot fi incheiate la nivel de angajator, ramura de activitate, la nivel national, dar i la nivelul unor grupuri de angajatori.

Efectele clauzelor contractelor colective de munca se produc dupa cum urmeaza: pentru toti salariatii angajatorului, in cazul contractelor colective de munca incheiate la acest nivel; pentru toti salariatii incadrati la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel; pentru toti salariatii incadrati la toti angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel; pentru toti salariatii incadrati la toti angajatorii din tara, in cazul contractului colectiv de munca la nivel national. „Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni, sau pe durata unei lucrari determinate, iar executarea acestuia este obligatorie pentru parti. In cazul in care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramura nu exista contract colectiv de munca, se aplica contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior. Contractul colectiv de munca se incheie in forma scrisa, se semneaza de catre parti, se depune i se inregistreaza la Directia de Munca si Incluziune Sociala.

Neindeplinirea de catre patron a obligatiei de a initia negocierea contractului colectiv de munca constituie contraventie i se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 600 lei”, avertizeaza inspectorul sef, Cristian Soare.