Scurt ghid de contabilitate pentru antreprenor

Contabilitatea este un instrument de afaceri universal. Universalitatea constă în faptul că cu ajutorul acesteia poți analiza cu ușurință procesele economice ale oricărei organizații, indiferent de domeniul lor de activitate, și le poți compara. În același timp, toate evenimentele economice sunt cântărite într-un singur metru pentru toți- în numerar.

Definiții de bază ale contabilității

Pentru a rezolva principalele probleme ale contabilității, aveți nevoie de un întreg set de tehnici și metode care alcătuiesc împreună metoda contabilă. Această metodă include o serie de elemente importante.

Plan de conturi- o modalitate eficientă de grupare a pasivelor curente, proprietăților și operațiunilor. Prin intermediul acestuia se pot urmări toate activele și pasivele din patrimoniul unei afaceri. 

Situații financiare- un grup de indicatori contabili, care se reflectă sub formă de tabele și caracterizează mișcarea continuă a datoriilor, proprietății și poziției financiare pentru o anumită perioadă de timp. În aceste situații financiare se includ și biletele la ordin. Un bilet la ordin reprezintă o dispoziție de plată emisă de către o persoană care se obligă să plătească o anumită sumă altei persoane la data scadentă.

Documentarea- o înregistrare scrisă temeinică a tuturor activităților economice finalizate, care dă forță legală datelor afișate în contabilitate. Un document important în contabilitatea fiecărei întreprinderi este dispoziția de plată. O dispozitie de plata reprezintă un act care fixează toate tranzacțiile ce au avut loc prin intermediul casieriei.

Bilantul contabil– este una dintre principalele surse de informare, precum și o modalitate de grupare economică a diferitelor proprietăți ale unei organizații în funcție de sursele de formare, componență, plasare, exprimate în termeni monetari și întocmite la o anumită dată sau perioadă de timp.

Cine poate ține contabilitatea?

În fiecare companie ar trebui să existe funcția de contabil șef, care este considerată foarte importantă și serioasă. Cu toate acestea, este posibil ca o organizație mică să nu aibă un specialist cu normă întreagă, atunci aceste sarcini pot fi îndeplinite:

  • un simplu contabil, nu neapărat șeful;

  • CEO atunci când compania nu are un post de contabil;

  • structură specializată terță parte sau, cu alte cuvinte, externalizare;

Necesitatea evidenței contabile

Cel mai semnificativ motiv pentru care este necesară ținerea evidenței contabile a companiei conform procedurii general acceptate este acela că această cerință este consacrată prin lege. Prin urmare, nu există de ales, dacă un antreprenor dorește să lucreze, trebuie să își desfășoare activitățile în conformitate cu legea. Nu există nicio condiție în lege care să permită unei organizații să nu țină evidența contabilă, deoarece este obligatorie. Dacă înregistrările contabile nu au fost niciodată ținute, tranzacțiile comerciale nu au fost înregistrate corespunzător și rapoartele nu au fost transmise autorităților de reglementare, atunci antreprenorul va fi tras la răspundere

Contabilitatea permite să îți formezi o imagine completă a dinamicii activităților organizației și date despre starea proprietății. Aceste date sunt necesare nu numai pentru declararea faptelor și raportarea fiscală, deoarece pot fi folosite pentru a face previziuni pentru viitor.