Eficientizarea lanțului de aprovizionare B2B: integrarea ERP cu WMS transformă gestiunea marfă

Sursa foto: Shutterstock

Integrarea sistemelor de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) cu sistemele de gestionare a depozitelor (WMS) reprezintă o strategie preferată de firme din diverse domenii pentru a îmbunătăți gestiunea marfă. Vrei să implementezi această soluție într-o companie din mediul B2B? Află cum să realizezi această integrare și ce beneficii îți aduce pe segmentele lanțului de aprovizionare pe care le gestionezi!

Caracteristicile sistemelor ERP și WMS în mediul business to business (B2B)

Suitele de aplicații ERP (Enterprise Resource Planning) și WMS (Warehouse Management System) reprezintă resurse cheie pentru eficiență în mediul business to business (B2B). Aceste sisteme au caracteristici distincte, dar complementare, care ajută companiile să gestioneze și să optimizeze diferite aspecte ale operațiunilor lor:

Sisteme ERP pentru B2B

Sistemele ERP sunt soluții software integrate care ajută la gestionarea și automatizarea proceselor de afaceri într-o organizație. Acestea acoperă diverse funcții care privesc, printre altele, colectarea, procesarea și centralizarea datelor, gestionarea proceselor de aprovizionare, producție, vânzare, mentenanță, precum și a operațiunilor financiare, generarea de analize și rapoarte pentru diverse departamente. Caracteristicile sistemelor ERP în mediul B2B sunt următoarele:

 • integrare: ERP-urile integrează diferite procese de afaceri într-un singur sistem, facilitează fluxul de informații între departamente pentru îmbunătățirea eficienței operaționale și reducerea riscului de erori;
 • automatizare: automatizează sarcinile repetitive, cum ar fi facturarea și raportarea, ceea ce permite angajaților să se concentreze pe activități cu valoare adăugată mai mare;
 • analiză și raportare: cuprind instrumente puternice de analiză și raportare, pentru ca firmele să genereze rapoarte detaliate și să obțină insight-uri valoroase în luarea deciziilor B2B;
 • scalabilitate: facilitează adăugarea de noi funcționalități sau extinderea în noi piețe, fără a schimba sistemele fundamentale ale firmei, atât cele interne, cât și cele de comunicare cu parteneri de afaceri;
 • managementul relației cu clienții (CRM): multe sisteme ERP includ funcții de CRM pentru a ajuta la gestionarea interacțiunilor cu diferite tipuri de clienți business și la maximizarea satisfacției acestora.

Sisteme WMS pentru B2B

Sistemele WMS sunt specializate în gestionarea operațiunilor din cadrul unui depozit. Acestea optimizează recepția, stocarea, colectarea de la raft (pickingul) și expedierea produselor. Caracteristicile WMS în mediul B2B includ:

 • optimizarea spațiului de depozitare: WMS-urile ajută la optimizarea utilizării spațiului din depozit prin stabilirea locațiilor optime a produselor pe baza frecvenței de acces sau a altor criterii;
 • managementul inventarului: oferă o viziune detaliată asupra stocurilor, inclusiv locația exactă a produselor în depozit, ceea ce facilitează gestionarea eficientă a inventarului;
 • procesarea comenzilor: îmbunătățesc precizia și viteza procesării comenzilor, de la recepție până la expediere, cu reducerea timpilor de livrare;
 • automatizarea fluxurilor de lucru: automatizează fluxurile de lucru din depozit, cum ar fi alocarea forței de muncă și stabilirea rutelor de picking;
 • trasabilitatea produselor: permit trasabilitatea completă a produselor din depozit, esențială pentru conformitate și gestionarea stocurilor în afacerile B2B.

Beneficiile integrării ERP cu WMS în lanțul de aprovizionare B2B

Integrarea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning) cu WMS (Warehouse Management System) în cadrul unui lanț de aprovizionare B2B (business to business) oferă numeroase beneficii, atât din punct de vedere operațional, cât și financiar. Vei reuși optimizarea fluxurilor de lucru, reducerea costurilor operaționale, îmbunătățirea satisfacției clienților, pregătirea pentru scalabilitate și extindere. Prin sincronizarea datelor în timp real între cele două sisteme, vei obține o viziune clară asupra stocurilor pentru un plus de eficiență în procesarea comenzilor B2B (scurtarea timpilor de livrare, eliminarea erorilor, îmbunătățirea mobilității și a conectivității).

Informațiile despre clienții de business sunt partajate în timp real între cele două sisteme, așa că ai o proiecție dinamică a inventarului și a stocurilor, iar procesul de gestiune marfă devine mai eficient și mai precis. Sincronizarea datelor între ERP și WMS reduce costurile asociate cu erorile umane și timpul petrecut pentru introducerea manuală a datelor. În plus, prin tracking pe lanțul de aprovizionare B2B și analiza în timp real a datelor, poți să identifici redundanțele, să elimini risipa și să remediezi disfuncționalitățile organizaționale.

Procesul de integrare a ERP cu WMS: Cum să eficientizezi gestiunea marfă

Prin implementarea aplicațiilor software de logistică, ai o viziune unitară asupra stocurilor, optimizezi procesele de aprovizionare, stocare, colectare și expediere a comenzilor. Iată cum să eficientizezi gestiunea marfă în colaborările B2B, prin procesul de integrare a ERP cu WMS:

 • evaluează activitatea logistică a firmei – analizează fluxurile de lucru actuale pentru a identifica punctele slabe și oportunitățile de îmbunătățire și definește cerințele specifice mediului B2B, care trebuie să fie satisfăcute de integrarea ERP cu WMS;
 • alege soluții ERP și WMS compatibile – selectează aplicații software care sunt compatibile și oferă interfețe de integrare (API-uri, servicii web etc.), verifică flexibilitatea și scalabilitatea soluțiilor pentru a te asigura că pot susține creșterea afacerii pe termen lung;
 • planifică, implementează și configurează integrarea – elaborează un plan detaliat de proiect, inclusiv obiective, etape, responsabilități și termene limită, realizează integrarea tehnică pentru ca sistemele să comunice eficient între ele, verifică acuratețea datelor despre gestiunea marfă transferate între sisteme și coerența proceselor;
 • instruiește angajații și monitorizează performanța sistemelor integrate ERP și WMS – colectează feedback, evaluează rezultatele, organizează programe de training pentru angajații care vor utiliza noile sisteme integrate (module de training despre automatizarea proceselor, analiza datelor, tehnologii inovatoare – coduri de bare, sisteme RFID, roboți logistici etc.)

Așadar, integrarea ERP cu WMS reprezintă o strategie eficientă pentru eficientizarea lanțului de aprovizionare al firmei tale în mediul B2B. Astfel, vei transforma gestiunea marfă dintr-o activitate consumatoare de resurse într-o verigă strategică, prin care vei reuși să generezi noi resurse organizaționale.