ORGANIZARE
LEGISLATIE
RAPORT
CAMPANII
STATISTICI
INSPECTORATE
ADRESE
declaratii de avere
achizitii
controlul pietei
Autorizatiilogo-telverde-modul


 


 

Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, Bucuresti
Tel. 021/302.70.30Transmiterea on-line a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic se poate realiza accesand direct legatura Autentificare Registru.
Pentru alte informatii va rugam sa accesati pagina: www.inspectiamuncii.ro.
Pentru completarea si listarea declaratiilor Inspectia Muncii pune la dispozitia angajatorilor aplicatia ITM Online disponibila la adresa: http://itmonline.inspectiamuncii.ro.


In atentia cetatenilor romani care intentioneaza sa lucreze in strainatate prin intermediul agentiilor de selectare si plasare forta de munca


Programul oficial de Internship al Guvernului


Cadrul strategic al UE privind santatea si securitatea la locul de munca 2014-2020


Date statistice despre activitatea Inspectiei Muncii in Buletinul statistic al MMFPSPV - accesati Conditii de munca / Working Conditions


Întreprinderi mici si mijlociiSaptamana Europeana 2014-2015 "Stresul sub control"


Campanie pentru prevenirea accidentelor de munca
determinate de alunecari si impiedicari la acelasi nivel 2014;


Codul de practica al statisticilor europene - Editia 2011


INFORMARE privind salariul minim brut pe tara


Stimati utilizatori,
Incepand din data de 16.06.2006, puteti accesa „Ghidul Relatiilor de Munca”,la adresa: http://www.inspectiamuncii.ro/ghid - care va poate ajuta sa va cunoasteti drepturile si obligatiile dumneavoastra ce deriva din legislatia muncii.
Acest Ghid a fost realizat in cadrul proiectului de infratire institutionala intre Inspectiile Muncii din Romania si din Spania.
Inspectia Muncii -
este organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, cu sediul in municipiul Bucuresti.
Institutia are personalitate juridica si indeplineste functia de autoritate de stat, prin care asigura exercitarea controlului in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei.

Inspectia Muncii actioneaza pentru asigurarea protectiei sociale a muncii, in baza prevederilor art. 41 din Constitutia Romaniei, republicata, si, respectiv, a prevederilor Conventiei OIM nr. 81/1947 privind inspectia muncii in industrie si comert, ratificata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 si ale Conventiei OIM nr. 129/1969 privind inspectia muncii in agricultura, ratificata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.

Institutia este infiintata si este organizata in baza:

  • Legii nr. 108/1999, republicata, cu modificari si completari ulterioare.
  • H.G. nr. 1377/2009, cu modificari si completari ulterioare.
  
      
 In subordinea Inspectiei Muncii functioneaza:
  • Inspectorate Teritoriale de Munca - in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.
  • Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional - Criscior.
  • Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii  - Botosani.


       Atributiile generale ale Inspectiei Muncii sunt: 
  • Controlul aplicarii prevederilor legale, generale si speciale, in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei;
  • Furnizarea de informatii angajatorilor si salariatilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale in domeniile de competenta;
  • Informarea autoritatilor competente despre deficientele sau abuzurile legate de aplicarea dispozitiilor legale in vigoare;
  • Prestarea de servicii specifice domeniului sau de activitate;
  • Initierea de propuneri pentru îmbunatatirea cadrului legislativ din domeniile sale de activitate, pe care le inainteaza Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.