INSPECTIA
ORGANIZARE
LEGISLATIE
RAPORT ANUAL
PROGRAM
CAMPANII
STATISTICI
INSPECTORATE
ADRESE
declaratii de avere
controlul pietei
Autorizatii
ControaleUp Link

 

 

Programul sectorial de supraveghere a pietei al Inspectiei Muncii pe anul 2014

       Actiunea nr.8 din programul cadru al Inspectiei Muncii pe anul 2014 are la baza programul sectorial de supravegherea pietei, cerinta reglementata de art 18(5) al Regulamentului CE 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor.

        Ca urmare Romania prin autoritatile de supraveghere a pietei desemnate pe domenii de competenta inclusiv Inspectia Muncii a instituit si pus in aplicare programe sectoriale de supraveghere apietei. Acest program a fost transmis la Comisia Europeana prin intermediul Ministerului.

        Prin stabilirea unor categorii prioritare de produse ce urmeaza a fi controlate se urmareste concentrarea actiunilor de control pe domenii prioritare urmarindu-se astfel cresterea eficientei nactiunilor de control.
       Principalele grupe de produse incluse in programul sectorial sunt: fierastraie portabile, cositoare portabile, echpipament individual de protectie manusi si cizme electroizolantei), pompe in mediu ATEX, explozivi de uz civil si articole pirotehnice.

    Produsele mentionate acopera toate hotararile de guvern sectoriale care sunt in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii conform tabelului:

    Monitorizarea rezultatelor si evaluarea eficientei activitatii de supraveghere a pietei desfasurata de inspectorii de munca, se realizeaza permanent in sistem on-line utilizand baza de date proprie Inspectiei Muncii destinata special acestei activitati.

    Baza de date este accesibila la adresa: http://upr.im.ro.

   Informatii legislative cu privire la producatori, importatori, deistribuitori si consumatori:   http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_ro.htm