INSPECTIA
ORGANIZARE
LEGISLATIE
PROIECTE
PROGRAM
CAMPANII
STATISTICI
INSPECTORATE
relatii cu publicul
ADRESE
declaratii de avere
controlul pietei
AutorizatiiUp Link  PRAHOVA


Localitatea de resedinta si adresa:

PLOIESTI 

B-dul Independentei, nr.12,
cod postal 100559

Telefon
:
  0244/510.372- C
               0244/511.620 - fax

e-mail: itmprahova@itmprahova.ro

Adresa site: http://www.itmprahova.ro

Inspector Sef: Dumitra IONESCU

Inspector sef adj. in domeniul R.M.: vacant

Inspector sef adj. in domeniul S.S.M.:
Constantin STOICA