INSPECTIA
ORGANIZARE
LEGISLATIE
RAPORT ANUAL
PROGRAM
CAMPANII
STATISTICI
INSPECTORATE
relatii cu publicul
ADRESE
declaratii de avere
controlul pietei
Autorizatii
ControaleUp Link


INSPECTIA MUNCII


           Puteti transmite petitia dumneavoastra catre Inspectia Muncii prin

Email: [email protected] 

Fax: (021) 302 70 64

Posta: Str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucuresti, 021451Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare si se claseaza, conform Ordonantei nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

Prin PETITIE se întelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea, formulata în scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean (în nume propriu) sau o organizatie legal constituita (în numele colectivului pe care îl reprezinta) o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite în continuare autoritati si institutii publice.Adresa de web a Inspectoratului Teritorial de Munca Arad

         http://www.itm.arad.ro/upr/

In cadrul site-ului este prezentata lista cu produsele supravegheate pe piata pentru directivele
:
  • 89/686 - Echipament individual de protectie
  • 98/37 - Masini
  • 94/9 - Echipamente si sisteme protectoare in atmosfere potential explozive
  • 973/23 - Echipamente electrice utilizate la joasa tensiune
  • 93/15 - Exploziv de uz civil

Adresa de e-mail a Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii
        [email protected] 


Adresa de web a Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii

         http://www.cpppim.ro

Adresa de web a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

        http://www.mmuncii.ro

Adresa de web a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

         http://www.anofm.ro

Adresa de web a Institutului National de Cercetare si Dezvotare pentru Protectia Muncii

         http://www.protectiamuncii.ro

Adresa de web a Uniunii Europene:

          http://www.europa.eu.int

Adresa de web a Organizatiei Internationale a Muncii:

          http://www.ilo.org 

Adresa de web a Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in munca:

          http://osha.eu.int.

Adresa de web a Institului National de Cercetare in domeniul Securitatii Franta

          http://www.inrs.fr.